EDUCAR EN LA IGUALTAT A TRAVÉS DE LES JOGUINES

19 d’abril de 2022

Des de temps immemorials existeix una lluita en el sí de les societats: l’assoliment de la ja més que coneguda igualtat efectiva entre homes i dones. Si fem una mirada a cinquanta anys enrere al món encara li faltava molt per a la consecució de la igualtat de gènere, avui però tot i els grans passos que hem fet en aquesta matèria encara queda molt camí per recórrer.

 

Si bé com a societat ja s’estan duent a terme múltiples accions per a la erradicació de la discriminació de gènere, resulta també fonamental educar a les noves generacions en aquest valor sumament important per a un món cada vegada més lliure, igualitari i just.

 

El paper de les joguines

Les joguines són una eina fonamental d’aprenentatge, un gran vehicle de socialització i transmissió de cultura i valors, que contribueix a la creació de la nostra pròpia identitat i ens ajuda a interactuar amb l’entorn. I per tant, és també un instrument important per a educar en la igualtat, sense estereotips, als nens i nenes. Per a fer-ho s’hi ha d’intervenir amb una intenció, oferint a la infància jugar amb tot independentment del seu sexe, proposant jocs cooperatius, prosocials, comunicatius i no sexistes.

 

Com?

Probablement la clau sigui oferir un ampli ventall d’opcions als més petits que representin totes les possibilitats que es donen en la nostra societat. Per exemple:  jocs sobre la diversitat de famílies on no només hi hagi un pare i una mare, sinó amb l’opció d’haver-hi dos pares o dos mares i/o un pare o una mare, que no només el rosa sigui el color relacionat amb el sexe femení i el blau, amb el masculí, i que els jocs representatius no es vinculin a un gènere determinat. Les ‘cuinetes’ han de ser explorades també pels nens i ‘les carreres de cotxes’, per les nenes.

 

No obstant, cal estar alerta i prestar-hi atenció perquè moltes vegades els jocs de seguida s’impregnen de rols predeterminats a conseqüència de la cultura patriarcal  tan arrelada.

 

Hem de ser conscients que les joguines no tenen gènere i les noves generacions des de nadons han d’entendre-ho així. De la mateixa manera que els ensenyem a saber què és el què està bé i el què està malament, hem de contribuir al coneixement de que el gènere en el món del joc no existex.

 

Per tant, oblidem-nos de la secció de joguines per a nens i de la secció de joguines per a nenes i pensem en la secció de joguines PER A PERSONES.

 

Sempre,

#AJocLent