APRENDRE JUGANT: una metodologia educativa positiva i plaent

2 de desembre de 2021
  • Sabies que jugar és una activitat fonamental per al creixement de la infància? Coneixes els beneficis que s’obtenen a través del joc? Creus en la importància de ‘jugar i aprendre’ per a un millor desenvolupament en la vida adulta?

 

Els nens i nenes no juguen amb l’objectiu d’aprendre, però de manera inconscient aprenen jugant. A partir dels dos anys de vida manifesten una gran capacitat d’expressar-se, d’inventar, de crear, de construir i de convertir qualsevol moment en diversió. Però el joc no és només això! Jugar és una eina innata d’aprenentatge, ja que suposa una constant interacció amb l’entorn, amb altres nens i nenes i adults. Es tracta d’una vivència que esdevé una base molt sòlida sobre la que construir la personalitat.

Apostar per l‘APRENDRE – JUGANT‘ és la millor manera de captar l’atenció dels més menuts i motivar-los.

 

Els seus benficis:

ACCEPTAR I APRENDRE DELS ERRORS

Els nens i nenes poden equivocar-se jugant i és d’aquesta manera com creen la confiança en sí mateixos, accepten la derrota de forma natural i no veuen el fracàs absolut en un simple error. Resulta essencial que el nostre futur (la infància) vegi en l’equivocar-se l’oportunitat d’aprendre i tornar a començar.

ASSIMILACIÓ DE CONCEPTES TEÒRICS

És tot posant en pràctica els conceptes teòrics quan els nens i nenes memoritzen i comprenen millor els termes.

AFAVOREIX EL DESENVOLUPAMENT COGNITIU

Gràcies a l’experiència de jugar es desenvolupen millor les capacitats bàsiques d’atenció, memòria, imaginació, creativitat i raonament lògic.

FOMENTA LES HABILITATS SOCIALS

El joc promou el companyerisme i el treball en equip. També la resolució de conflictes, les habilitats comunicatives i s’incrementa la motivació i la responsabilitat. A més, en el joc s’han de seguir una sèrie de normes, i això, afavoreix el respecte, la consciència i la responsabilitat.

PROPORCIONA PLAER I FELICITAT

El joc és l’activitat fonamental que li proporciona diversió a l’infant. Jugar en sí proporciona felicitat, però també parlem de plaer i satisfacció quan l’infant gaudeix a través de l’esforç, és a dir, superant el grau de dificultat del joc.

Les joguines d’A JOC LENT ensenyen a jugar, aprendre, a desenvolupar-se i, en definitiva, a viure.

 “Només jugant, el nen/a és capaç de ser creador i utilizar la seva personalitat de manera plena”

Bernard Aucouturier

 

Sempre, #AJocLent

aprendre-jugant